Xuất hiện 'hố tử thần' sâu 5 mét ở Chương Mỹ: 12 hộ dân phải di dời

Xuất hiện 'hố tử thần' sâu 5 mét ở Chương Mỹ: 12 hộ dân phải di dời

Đời sống 07/04/2021, 21:23

Chính quyền địa phương di dời 20 hộ dân với 60 nhân khẩu ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của vùng sụt lún và phong tỏa khoảng 100m đường để đảm bảo an toàn.