Topic : m

Á quân Rap Việt GDucky nói gì về Hoàng Dũng ở lần hợp tác đầu tiên?

Á quân Rap Việt GDucky nói gì về Hoàng Dũng ở lần hợp tác đầu tiên?

Giải trí 22/11/2021, 16:54

Kết hợp với GDucky, Hoàng Dũng cũng chọn cho mình phong cách trẻ trung, cá tính trong 25 Mét Vuông.