Topic : triệu USD

Proparco cấp 50 triệu USD cho HDBank để hỗ trợ các dự án xanh

Proparco cấp 50 triệu USD cho HDBank để hỗ trợ các dự án xanh

Kinh doanh 15/09/2021, 19:37

Theo thỏa thuận, Proparco sẽ cấp cho HDBank một khoản vay trị giá 50 triệu USD nhằm tăng cường hỗ trợ cho các dự án đồng lợi ích về biến đổi khí hậu.