Topic : MV

YG 'chơi lớn' khi cho AKMU phát hành 7 MV cho album mới

YG 'chơi lớn' khi cho AKMU phát hành 7 MV cho album mới

Ngôi sao 16/07/2021, 12:18

Cả 7 bài hát trong album collaboration ''Next Episode'' sắp tới của AKMU sẽ được phát hành MV.