Topic : A CEO

Vietnam Airlines rao bán 11 chiếc máy bay Airbus

Vietnam Airlines rao bán 11 chiếc máy bay Airbus

Kinh doanh 02/06/2021, 15:36

Vietnam Airlines đang mời đấu giá 11 máy bay A321ceo, sản xuất vào các năm 2004, 2007 và 2008. Trong 11 máy bay này, có 2 chiếc nằm trong kế hoạch rao bán từ năm 2020.