Vị vua nào ở nước ta đi cày trúng hũ vàng đầu năm mới?

Vị vua nào ở nước ta đi cày trúng hũ vàng đầu năm mới?

Tri thức 28/01/2022, 06:05

Cách đây hàng nghìn năm, một bậc đế vương đã cày trúng hũ vàng. Thực hư của chuyện này ra sao và được ghi nhận thế nào?