Topic : All I Need

Chiến dịch toàn cầu 'All I Need' từ Hennessy: Tôn vinh sự tiên phong trong sáng tạo

Chiến dịch toàn cầu 'All I Need' từ Hennessy: Tôn vinh sự tiên phong trong sáng tạo

Vui chơi 29/04/2021, 14:52

Maison Hennessy chính thức giới thiệu chiến dịch toàn cầu “All I Need” đến công chúng Việt Nam, nhằm truyền cảm hứng sáng tạo, khơi dậy tài năng của giới trẻ.