Không nhầm đâu, Binz của mùa dịch đó!

Không nhầm đâu, Binz của mùa dịch đó!

Ngôi sao 21/07/2021, 15:18

Nhìn ảnh Binz của mùa dịch mới nhận ra một chân lý: Ngải heo không chừa một ai là có thật!