Bão số 2 suy yếu trên đất liền Thái Bình - Bắc Nghệ An, gây mưa to gió lớn

Bão số 2 suy yếu trên đất liền Thái Bình - Bắc Nghệ An, gây mưa to gió lớn

Đời sống 13/06/2021, 08:17

Sáng nay, Bão số 2 đã chính thức đi vào đất liền khu vực từ Thái Bình đến phía Bắc Nghệ An, sau đó nhanh chóng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Khẩn cấp: Áp thấp nhiệt đới khả năng thành bão đổ bộ vào các tỉnh Bắc Bộ

Khẩn cấp: Áp thấp nhiệt đới khả năng thành bão đổ bộ vào các tỉnh Bắc Bộ

Đời sống 12/06/2021, 08:16

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 phát triển từ vùng áp thấp đã được dự báo trước đang di chuyển hướng thẳng vào đất liền ta, phạm vi dự báo là Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.