Topic : Area ở đâu

Vùng cấm Area 51 của Mỹ có gì khiến Khoa Pug liều mình khám phá?

Vùng cấm Area 51 của Mỹ có gì khiến Khoa Pug liều mình khám phá?

Điểm đến 18/08/2021, 20:29

Vùng cấm Area 51 của Mỹ được cho là nơi bí ẩn nhất hành tinh. Do đó, video Khoa Pug một mình đặt chân khám phá nơi này đang gây xôn xao mạng xã hội.