Topic : AZA Travel

Công ty du lịch 'rẽ hướng' bán bia thời Covid-19

Công ty du lịch 'rẽ hướng' bán bia thời Covid-19

Câu chuyện kinh doanh 17/05/2021, 17:01

Nhằm đương đầu với làn sóng Covid-19 lần 4, một công ty du lịch đã linh hoạt trong mô hình, phương thức kinh doanh để có thể "đi qua mùa dịch".