Bí quyết làm giàu của Jack Ma: Cùng một món đồ, người quen báo giá 850k, bạn thân bán 830k, người lạ bán 750k, nên mua của ai?

Bí quyết làm giàu của Jack Ma: Cùng một món đồ, người quen báo giá 850k, bạn thân bán 830k, người lạ bán 750k, nên mua của ai?

TIPs 28/04/2020, 17:02

Người lạ chính là những khách hàng tốt nhất, đây là bí quyết làm giàu của Jack Ma.