Bão Mặt Trời có thể đem đến 'ngày tận thế' với Internet trên Trái Đất

Bão Mặt Trời có thể đem đến 'ngày tận thế' với Internet trên Trái Đất

Tri thức 15/09/2021, 17:08

Theo đó, sức nóng của cơn bão Mặt Trời gây ra có thể làm các bộ lặp điện tử, cáp quang biển dẫn Internet bị hỏng hoặc phá hủy hoàn toàn.