'Phòng sung sướng' của vị vua hoang dâm, khét tiếng thời nhà Minh

'Phòng sung sướng' của vị vua hoang dâm, khét tiếng thời nhà Minh

Tri thức 02/10/2021, 14:15

Phòng sung sướng Vua Chính Đức thích ra ngoài ăn chơi và bị lịch sử mô tả "hàng ngày cưỡng hiếp dân nữ, quả phụ cũng không tha".