Topic : bão số

Xuất hiện bão số 3 giật cấp 10 trên biển Đông

Xuất hiện bão số 3 giật cấp 10 trên biển Đông

Xã hội 19/07/2021, 14:22

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão. Đây là cơn bão số 3 hoạt động tại khu vực này trong năm 2021.