Kỳ lạ dịch vụ 'tham quan' cơ thể của chính mình tại Hà Lan

Kỳ lạ dịch vụ 'tham quan' cơ thể của chính mình tại Hà Lan

Du lịch Quốc tế 15/01/2021, 13:00

Bảo tàng Corpus Hà Lan bỗng trở thành chủ đề HOT trên mạng xã hội bởi người ta phát hiện nơi đây, du khách có dịp “tham quan” cơ thể của chính mình.