Những ông lớn nào khiến thị trường bất động sản du lịch Tây Nguyên “dậy sóng”?

Những ông lớn nào khiến thị trường bất động sản du lịch Tây Nguyên “dậy sóng”?

Bất động sản 01/03/2021, 10:29

Trái với sự bất định của thị trường bất động sản dưới ảnh hưởng của Covid-19, Tây Nguyên đang ghi nhận sự biến đổi về chất trong làn sóng đầu tư và nhu cầu lựa chọn điểm đến mới hấp dẫn về du lịch.