Chợ hoa bến Bình Đông: 'Trên bến dưới thuyền' nhưng thắm đượm sắc xuân

Chợ hoa bến Bình Đông: 'Trên bến dưới thuyền' nhưng thắm đượm sắc xuân

Trải nghiệm 28/01/2022, 10:46

Không đi bến Bình Đông rước một chậu kiểng về cho ngày Tết thì quả là thiếu sót.