Bệnh nhân F0 nằm phơi nắng, bị nhắc nhở nhưng vẫn tỉnh bơ

Bệnh nhân F0 nằm phơi nắng, bị nhắc nhở nhưng vẫn tỉnh bơ

Đời sống 14/09/2021, 17:19

Hành động vô ý thức này của bệnh nhân F0 khiến nhiều người bức xúc, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp.