5 cách trả đũa khi bị 'cắm sừng', đảm bảo người cũ tức 'nổ đom đóm mắt'

5 cách trả đũa khi bị 'cắm sừng', đảm bảo người cũ tức 'nổ đom đóm mắt'

Chia sẻ 22/03/2021, 15:19

Đôi khi không cần bù lu bù loa lên đánh ghen để "bõ ghét" đâu, những cách giúp trả thủ khi bị cắm sừng dưới đây còn khiến người cũ tức "nổ đom đóm mắt".