Sau lớp gương trong toilet máy bay là một ngăn tủ bí mật?

Sau lớp gương trong toilet máy bay là một ngăn tủ bí mật?

Cẩm nang - Kiến thức 17/05/2022, 07:00

Đằng sau gương trong toilet máy bay là loạt "đồ dùng khẩn cấp" miễn phí. Tuy nhiên, không phải ai khi ở trên máy bay cũng biết cách tìm ra chúng.