4 bí quyết sống thọ của Càn Long, một vị vua đa tình

4 bí quyết sống thọ của Càn Long, một vị vua đa tình

Văn hóa 16/09/2021, 06:20

Bí quyết sống thọ của Càn Long là gì, khi ngoài bận rộn việc triều chính thì vua Càn Long còn "hao tâm tổn lực" với hậu cung 3000 giai lệ?