Hành khách 'chơi lớn' bỏ quên nửa tỉ trên máy bay rồi về luôn

Hành khách 'chơi lớn' bỏ quên nửa tỉ trên máy bay rồi về luôn

Đời sống 17/03/2021, 06:00

Hành khách bỏ quên tài sản trên máy bay, khi mở ra nhân viên vô cùng bất ngờ vì sô tiền khủng và các vật phẩm giá trị đắc đỏ.