Bộ vest làm bằng ria mép đầu tiên trên thế giới

Bộ vest làm bằng ria mép đầu tiên trên thế giới

Xã hội 26/11/2021, 11:00

Ít ai biết, đằng sau bộ vest làm bằng ria mép đầu tiên trên thế giới này là một câu chuyện cảm động.