Hỗ trợ tiêu thụ đặc sản bưởi Phúc Trạch - Hà Tĩnh

Hỗ trợ tiêu thụ đặc sản bưởi Phúc Trạch - Hà Tĩnh

Kinh doanh 01/09/2021, 11:43

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị xúc tiến, kết nối tiêu thụ bưởi Phúc Trạch, Hương Khê (Hà Tĩnh) nhằm hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông đặc sản địa phương tại thị trường trong nước.