Hà Nội có ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên ở trong cộng đồng

Hà Nội có ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên ở trong cộng đồng

Đời sống 26/01/2022, 14:29

Thông tin Hà Nội có ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên trong cộng đồng đang nhận được nhiều sự chú ý.