Ơn giời, Hoàng Dũng và 'nàng thơ' công khai rồi!

Ơn giời, Hoàng Dũng và 'nàng thơ' công khai rồi!

Ngôi sao 14/03/2021, 00:42

Vậy là hậu nghi vấn toang vì bị đẩy thuyền nhiệt tình với Amee, bạn gái Hoàng Dũng đã quyết "khẳng định chủ quyền" với "chàng thơ" của mình.