Topic : cafe sữa đá

Có một văn hoá gọi là 'Sài Gòn cafe sữa đá'

Có một văn hoá gọi là 'Sài Gòn cafe sữa đá'

Nghiên cứu 03/07/2021, 09:25

Người Sài Gòn không chỉ uống cafe vào buổi sáng mà họ có thể uống vào bất cứ thời gian nào, bất cứ không gian nào dù là sang trọng hay bình dân.