Topic : cái bóng

Đến cái bóng cũng thích trêu đùa với bạn thì nói chi là tình cảm

Đến cái bóng cũng thích trêu đùa với bạn thì nói chi là tình cảm

Chia sẻ 18/04/2021, 16:09

Bạn nghĩ rằng tình cảm là thứ duy nhất đang trêu đùa bạn? Bạn sai rồi, vẫn còn nhiều thứ khác sẵn sàng trêu đùa với bạn, ví dụ như cái bóng.