Topic : cái nịt

Giải mã từ nóng: Còn cái nịt

Giải mã từ nóng: Còn cái nịt

Cẩm nang - Kiến thức 17/05/2021, 09:45

Còn cái nịt nghĩa là gì mà lại khiến giới trẻ nói nhiều về nó trong thời gian gần đây đến như vậy?