Topic : Can Lộc

Sắp có khu du lịch sinh thái 185 ha ở Can Lộc - Hà Tĩnh

Sắp có khu du lịch sinh thái 185 ha ở Can Lộc - Hà Tĩnh

Bất động sản 19/01/2022, 08:50

Hà Tĩnh quy hoạch khu đô thị du lịch sinh thái 185 ha và mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc) đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000 rộng 2.577 ha