Hà Nội, Cần Thơ, Hải Phòng bị phê bình vì phòng dịch thiếu cân nhắc

Hà Nội, Cần Thơ, Hải Phòng bị phê bình vì phòng dịch thiếu cân nhắc

Đời sống 05/09/2021, 21:30

Ngày 5/9, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã nêu tên 3 thành phố Hà Nội, Cần Thơ, Hải Phòng về việc ban hành quy định phòng, chống dịch thiếu cân nhắc gây ra bức xúc dư luận.