Điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Cát Bi

Điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Cát Bi

Xã hội 15/12/2021, 07:29

Theo nội dung quyết định, quy hoạch xây dựng nhà ga hành khách T2 của Cảng hàng không quốc tế Cát Bi công suất 5 triệu hành khách/năm, dự trữ quỹ đất để mở rộng nhà ga hành khách T2 trong giai đoạn tiếp theo.