Cặp anh em sinh đôi bị chia cắt sống cùng khu phố 50 năm mà không hay biết

Cặp anh em sinh đôi bị chia cắt sống cùng khu phố 50 năm mà không hay biết

Giải trí 06/04/2021, 10:30

Đó là trường hợp một người phụ nữ Mỹ có tên Karen Warner không hề biết mình có anh trai sinh đôi và từng học chung cấp 2, cấp 3.