Đi chùa Hà cầu duyên như thế nào? Cần lưu ý những gì?

Đi chùa Hà cầu duyên như thế nào? Cần lưu ý những gì?

Văn hóa 27/05/2022, 07:00

Đi chùa Hà khi đi lẻ bóng khi về có đôi là câu nói được các bạn trẻ truyền tai nhau. Vì thế, đây là ngôi chùa cầu duyên được nhiều bạn trẻ lui tới.