Phiên bản cầu Vàng Philippines đang gây tranh cãi thế nào?

Phiên bản cầu Vàng Philippines đang gây tranh cãi thế nào?

Điểm đến 26/01/2022, 19:28

Gần đây, hình ảnh cầu Vàng Philippines được chia sẻ rộng rãi. Cũng với bàn tay khổng lồ đỡ lấy thân cầu nhưng thiết kế này không nhận được phản hồi tích cực lắm.