Topic : cây cô độc

Những bóng cây cô độc nhất hành tinh

Những bóng cây cô độc nhất hành tinh

Điểm đến 12/07/2021, 14:00

Mọc trơ trọi giữa một vùng trời rộng lớn, những bóng cây cô độc nhất hành tinh không chỉ có sức sống mãnh liệt, mà đôi khi chúng còn là những nhân chứng sống cho lịch sử phát triển của loài người