Google Doodle kỷ niệm ngày sinh của cha đẻ môn Judo Nhật Bản

Google Doodle kỷ niệm ngày sinh của cha đẻ môn Judo Nhật Bản

Diễn đàn 28/10/2021, 06:38

Hôm nay, 28/10, Google Doodle kỷ niệm ngày sinh của ông Kanō Jigorō - cha đẻ môn Judo Nhật Bản trong loạt tranh minh họa.