Quảng Ninh: Bắt giữ phương tiện chở 4,5 tấn chân gà bốc mùi hôi thối

Quảng Ninh: Bắt giữ phương tiện chở 4,5 tấn chân gà bốc mùi hôi thối

Đời sống 28/04/2021, 17:12

Một phương tiện vận chuyển 4,5 tấn chân gà bốc mùi hôi thối đã bị bắt giữ trên đường đem đi tiêu thụ.