Topic : chất lượng

Quảng Ninh hướng tới đảm bảo môi trường du lịch an toàn, chất lượng

Quảng Ninh hướng tới đảm bảo môi trường du lịch an toàn, chất lượng

Du lịch trong nước 27/06/2020, 08:30

Bên cạnh các chính sách kích cầu du lịch địa phương, Quảng Ninh đang nỗ lực hướng tới tiêu chí đảm bảo môi trường du lịch an toàn, chất lượng.