Châu Bùi đăng đàn tố cáo người thân tước quyền kiểm soát thương hiệu riêng

Châu Bùi đăng đàn tố cáo người thân tước quyền kiểm soát thương hiệu riêng

Giải trí 05/08/2020, 14:27

Châu Bùi cho biết cô đã bị tước mất quyền kiểm soát về hệ thống vận hành, sản phẩm cũng như hình ảnh của ZES - thương hiệu riêng do chính cô sáng lập.