Lợi dụng đám giỗ, cháu trộm gần 1,6 tỷ đồng của bà nội

Lợi dụng đám giỗ, cháu trộm gần 1,6 tỷ đồng của bà nội

Đời sống 15/05/2021, 18:23

Lợi dụng lúc cả nhà đang tổ chức đám giỗ, Tiến lẻn vào phòng bà nội lấy cắp gần 1,6 tỷ đồng rồi mang đi trả nợ.