Nha Trang: Tạm dừng bến cá dân sinh, phát phiếu đi chợ cho toàn bộ người dân

Nha Trang: Tạm dừng bến cá dân sinh, phát phiếu đi chợ cho toàn bộ người dân

Du lịch trong nước 12/07/2021, 16:00

Dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại Khánh Hoà từ các chợ cá, vì vậy từ 12/7, TP. Nha Trang sẽ tăng cường các biện pháp kiểm soát người dân ra vào các chợ.