Chicland Hotel: Biệt thự xanh giữa lòng Đà Nẵng

Chicland Hotel: Biệt thự xanh giữa lòng Đà Nẵng

Khách sạn, Resort 13/06/2020, 16:44

Chicland Hotel nổi bật giữa lòng Đà Nẵng bởi một màu xanh bao phủ toàn khách sạn, tạo một cảm giác hết sức thanh bình, nhẹ nhàng.