Nữ chiến sỹ CSGT ở Hà Tĩnh hoãn đám cưới để phòng chống dịch Covid-19

Nữ chiến sỹ CSGT ở Hà Tĩnh hoãn đám cưới để phòng chống dịch Covid-19

Xã hội 01/05/2021, 19:05

Hành động của nữ chiến sỹ CSGT ở Hà Tĩnh đang được tán dương và xứng đáng để nhiều người noi theo.