Dịch vụ cho thuê tranh độc đáo ở Nhật Bản

Dịch vụ cho thuê tranh độc đáo ở Nhật Bản

Câu chuyện kinh doanh 07/08/2021, 07:30

Nhờ dịch vụ cho thuê tranh theo tháng này, nhiều họa sĩ Nhật đã bớt vất vả trong cuộc sống và người yêu nghệ thuật sẵn lòng chi tiền hơn.