Quảng Nam đề xuất cho tư nhân xây và vận hành sân bay Chu Lai

Quảng Nam đề xuất cho tư nhân xây và vận hành sân bay Chu Lai

Du lịch trong nước 06/07/2020, 09:29

Tỉnh Quảng Nam đề xuất thống nhất cho phép tư nhân được đầu tư xây dựng, quản lý vận hành sân bay Chu Lai tương tự như sân bay Vân Đồn - Quảng Ninh.