Topic : chơi bonsai

Nghệ thuật Bonsai thủy sinh – thú chơi ‘gây nghiện’ lấy cảm hứng từ thiên nhiên

Nghệ thuật Bonsai thủy sinh – thú chơi ‘gây nghiện’ lấy cảm hứng từ thiên nhiên

Đời sống 24/11/2021, 06:30

Cây Bonsai là thú chơi đã có từ rất lâu nhưng nghệ thuật tạo hình, đưa cây bonsai vào trong bể thủy sinh lại là một thú chơi mới, có sức hấp dẫn lớn.