Bám theo xe một nữ vlogger hơn 6km, chú chó vô chủ được nhận nuôi

Bám theo xe một nữ vlogger hơn 6km, chú chó vô chủ được nhận nuôi

Vui chơi 22/07/2021, 09:05

Khi đang tìm đường leo núi, nữ vlogger Nikki Delventhal vô tình bắt gặp một chú chó bám theo xe mình hơn 6km và đã quyết định nhận nuôi chú.