Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ ra 3 lý do khiến 9 dự án của Tập đoàn FLC bị chậm triển khai

Tại buổi làm việc với Tập đoàn FLC, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã chỉ ra 3 nguyên nhân chính dẫn tới việc 9 dự án của doanh nghiệp này chậm triển khai thực hiện.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có buổi làm việc với Tập đoàn FLC về những dự án do tập đoàn này đầu tư tại tỉnh. Tại buổi làm việc, một số vướng mắc liên quan đến công tác quy hoạch, thủ tục đầu tư và bàn một số giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới liên quan đến các dự án của Tập đoàn FLC đã được nêu ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh tại buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh tại buổi làm việc.

Theo thống kê, trong 2 năm 2018 và 2019, Ban Quản lý Khu Kinh tế (KKT) Dung Quất và các Khu Công nghiệp (KCN) Quảng Ngãi đã cấp chủ trương đầu tư cho Công ty cổ phần Tập đoàn FLC thực hiện 9 dự án với tổng diện tích 160 ha.

Trong đó, có 4 dự án đô thị, 4 dự án du lịch và 1 dự án lưỡng dụng cả đô thị và du lịch. Đến thời điểm này, đã bồi thường hơn 2,3 ha thuộc 2 dự án Khu đô thị Vạn Tường 7 và Khu đô thị Vạn Tường 8.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cho rằng, có 3 nguyên nhân chính dẫn tới 9 dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC chậm triển khai thực hiện.

Đầu tiên là trong thời gian qua, do dịch Covid-19 xảy ra trên địa bàn, điều kiện đi lại của nhà đầu tư gặp khó khăn nên tiến độ dự án rất chậm so với kế hoạch được phê duyệt.

Đồng thời để thúc đẩy phát triển kinh tế, tỉnh thống nhất chủ trương để Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư 9 dự án cho FLC, tuy nhiên, việc cấp phép chưa đảm bảo quy định của pháp luật.

Ngoài ra công tác bồi thường giải phóng mặt bằng là vấn đề khó khăn, phức tạp, các cơ quan liên quan chưa có sự phối hợp tốt cũng đã làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện các dự án.

Để triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn KKT Dung Quất nói chung và các dự án của Tập đoàn FLC nói riêng, ông Minh yêu cầu các sở ngành liên quan nghiên cứu đầy đủ các quy định hiện hành để sớm tham mưu UBND tỉnh giải quyết những vướng mắc các dự án khi đầu tư vào KKT Dung Quất.

Ông Minh cũng giao cho Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi rà soát lại các dự án đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư, nếu đảm bảo theo quy định của pháp luật thì tiếp tục triển khai thực hiện. Nếu không đảm bảo theo quy định của pháp luật thì tham mưu cho cấp có thẩm quyền điều chỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

Hai đơn vị này cũng được yêu cầu rà soát lại quy hoạch của các dự án có đảm bảo các quy định của pháp luật về quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch đất quốc phòng, an ninh, đất phát triển KT-XH; quy hoạch xây dựng... Nếu quy hoạch của các dự án đảm bảo quy định của pháp luật mới tiếp tục triển khai thực hiện, còn không đảm bảo thì phải tham mưu cho cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp... 

Bài liên quan